Regulamin itmega, sprzedaż oprogramowania, tworzenie sklepów, stron www

Regulamin

 1. Jakikolwiek zakup w serwisie wymaga procesu jednorazowej rejestracji czyli posiadania unikalnego loginu i hasła.
 2. Zakupu w serwisie może dokonać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie oraz firmy).
 3. Rejestracja klienta indywidualnego lub firmy wymaga podania danych, których prawdziwość będzie potwierdzana
  w razie konieczności.
 4. Podane podczas rejestracji dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, tj. ewentualnego
  kontaktu z zamawiającym, wysyłki zamówionego towaru oraz wystawienia faktury VAT.
 5. Serwis nie przyjmuje zamówień przy pomocy poczty e-mail oraz zamówień telefonicznych.
 6. Sklep znajdujący się na witrynie itmega.pl jest dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 h/dobę.
 7. Realizacja zamówień dokonywana jest w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze.
 8. W naszym serwisie oferowane są programy w wersjach licencji elektronicznych, licencji imiennych (czyli tzw. licencji ESD).
  Nie oferujemy oprogramowania w wersjach pudełkowych.
 9. Aby zakupić przedłużenie licencji nie trzeba podawać numeru klienta zarejestrowanego u producenta oprogramowania.
 10. Wszystkie ceny programów znajdujących się w naszej ofercie są wyrażone w złotych polskich.
  W serwisie pokazane są ceny netto i brutto (zawierają podatek 23% VAT) . Podawane są zarówno ceny netto
  jak i ceny brutto zawierające podatek VAT.
 11. Serwis itmega.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen programów znajdujących się w ofercie,  wprowadzania nowych
  programów do oferty, wycofywania programów ze swojej oferty, prowadzenia kampanii reklamowych
  na swoich stronach internetowych.
 12. Ceny podane w naszym serwisie są cenami za pojedyńczą sztukę oprogramowania. W celu zakupu większej ilości sztuk
  wybranego programu należy użyć w koszyku opcji wyboru ilość sztuk.
 13. Po dokonaniu zamówienia wystawiana jest faktura "proforma" na której podstawie dokonywana jest płatność.
  Faktura "proforma" nie stanowi dokumentu zakupu a w świetle polskiego prawa stanowi jedynie ofertę cenową produktu.
 14. Jedynym wystawianym dokumentem zakupu jest faktura VAT.
 15. Faktura VAT wysyłana jest w postaci elektronicznej (dokument PDF) na adres e-mail zarejestrowany w systemie
  lub tradycyjną pocztą na adres wskazany przy rejestracji użytkownika.
 16. Faktura VAT wysyłana jest niezwłocznie po wpływie należności na konto bankowe,
  Nr konta: 88 1140 2004 0000 3402 7398 0612
 17. W naszym sklepie możliwe są następujące metody płatności:
  - Płatność przelewem na konto bankowe,
  - Płatność odroczona - możliwa jedynie dla partnerów handlowych, którzy podpisali umowę o współpracy handlowej.
 18. Po zakupie oprogramowania w wersji elektronicznej wysyłany jest niezwłocznie e-mail (na adres e-mail zarejestrowanego
  klienta) z linkiem do pobrania programu i kodem aktywacyjnym niezbędnym do poprawnej rejestracji licencji.
 19. Zamówienie może być zrealizowane częściowo, co warunkuje dostępność oprogramowania w serwisie. W przypadku
  chwilowego braku dostępności części zamówienia przed jego realizacją klient będzie niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony.
 20. Zakupiona wersja elektroniczna oprogramowania wysyłana jest pocztą e-mail nieodpłatnie.
 21. Produkty sprzedawane w naszym sklepie są objęte gwarancją producenta. Pomoc techniczną do zakupionego
  oprogramowania świadczy producent danego oprogramowania lub sprzętu.
 22. Dane naszych klientów wprowadzane podczas rejestracji nie są udostępniane osobom trzecim. 
 23. Każdy zarejestrowany użytkownik naszego serwisu ma możliwość wglądu, poprawy lub usunięcia swoich danych osobowych. 
 24. Zarejestrowany użytkownik może otrzymywać drogą elektroniczną informacje reklamowe o nowościach i promocjach
  dotyczących serwisu itmega.pl 
 25. Znaki towarowe jak i nazwy własne przedmiotów użyte w tym serwisie zostały zamieszczone wyłącznie w celach
  informacyjnych i marketingowych. Wszelkie prawa własności do znaków towarowych posiadają ich właściciele. 
 26. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów.  
 27. Prawo odstąpienia od umowy reguluje "ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
  za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”. 
 28. Partner lub użytkownik może odstąpić od umowy rezygnując ze złożonego zamówienia. poprzez kontakt z naszym
  pracownikiem lub przesyłając taką informację pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@itmega.pl W przypadku
  odstąpienia umowa będzie
  uważana za niezawartą, a dokonane wpłaty ulegają zwrotowi. 
 29. W przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną, Partner lub użytkownik może odstąpić od umowy kupna w terminie
  do 10 dni liczonych od daty dostarczenia programu, (zgodnie z Art.7 punktem pierwszym ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r),
  poprzez zwrot programu na koszt kupującego w stanie niezmienionym (w przypadku oprogramowania i materiałów
  eksploatacyjnych - zapieczętowanym) 
 30. W przypadku zakupu oprogramowania w wersji elektronicznej zwroty nie będą przyjmowane. 
 31. Wykorzystanie w części lub w całości materiałów umieszczonych na stronach itmega.pl bez zgody ich prawnego właściciela
  jest wzbronione.
 32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 33. Wszelkie spory rozstrzygać będzie właściwy sąd dla właściciela niniejszego serwisu.
 34. Rejestrując się i dokonując zakupu na stronach itmega.pl, użytkownik zgadza się z treścią regulaminu.
 35. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w momencie ich publikacji na witrynie itmega.pl wraz z jej subdomenami.